Utvecklingsprojekt inom mat och dryck

Coompanion är sedan flera år tillbaka med och skapar utveckling med fokus på mat och dryck.

Nu har vi genomfört en förstudie för en dryckesstrategi för norra Småland. Den visar att det finns goda förutsättningar att fortsätta arbetet med att utveckla småländska drycker. Småland kan genom ytterligare satsning på drycker förstärkas som kulinarisk region. Förstudien har finansierats med medel från Landsbygdsprogrammet Jönköpings län.

Du kan läsa en populärversion av förstudien här.

Mer om förstudien får du veta genom att kontakta Marie Brander, telefon 0381-159 60 eller 0705-79 59 20 marie.brander@coompanion.se