Inspirationsdag inom Småland det nya matlandskapet

Välkommen den 29 april till Västervik där vi sätter helhetsupplevelser och kundnöjdhet i fokus. Att våga tro på den produkten man har, inte vara rädd för att berätta om den och framförallt låta det genomsyra hela verksamheten är inslag under dagen. Dagen vänder sig till företag inom matupplevelser och är en del av Coompanions projekt Småland det nya matlandskapet finansierat av Landsbygdsprogrammet, Länsstyrelsen i Jönköpings län och Länsstyrelsen i Kronobergs län. Läs inbjudan här!