5 oktober 2018

Förstudie kring ägarskifte

I slutet av september fick vi en förstudie kring ägarskifte beviljad. Det övergripande målet är att på sikt bevara företag och arbetstillfällen som riskerar att försvinna till följd av ägarskiftesutmaningen. Läs mer om förstudien här

Dela