19 juni 2019

Pod-tips!

Passa på att ta del av vår pod om Trappsteget, där vi samlat den kunskap och de erfarenheter vi fått genom arbetet med projektet. I fem avsnitt kan du lyssna på projektpersonal, deltagare, finansiärer, utvärderare och arbetsgivare som på olika sätt lyfter ämnen som rör empowerment, entreprenörskap och arbetsmarknad för utrikesfödda kvinnor.

Projektet Trappsteget medfinansieras av Europeiska Socialfonden och har bedrivits i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan och Arbetsförmedlingen.

Dela