Aktuellt


Årets broschyr för affärsnätverket Regional Matkultur Småland
Publicerat den 25 februari, 2014

ch_smaland

Årets broschyr för Affärsnätverket Regional Matkultur Småland är under arbete. Företag som vill ansöka om medlemskap under 2014 har fortfarande möjlighet att komma med i årets broschyr. Broschyren kommer att distribueras till medlemsföretag och turistbyråer före sommaren.

Regional Matkulturs mål är att vara ett kvalitetsmärke för den regionala maten i Europa. Den blåvita skylten hjälper besökare och turister att hitta till traktens smaker, regionala specialiteter och kulinariska kulturarv. Regional Matkultur finns i 31 regioner i totalt nio länder i Europa.

Kontakt hos Coompanion Jönköpings län:
Mikael Bergkvist och Cathrine Jansson
Telefon: 0381-159 60
E-post: matkultur@coompanion.se

Läs mer om Regional MatkulturSmakupplevelseverkstad för barn på Åsens by
Publicerat den 4 september, 2013

Södergården webb

Under våren 2014 avslutas arbetet i projektet ”Smakupplevelseverkstad Åsens by”. Detta ska bli ett attraktivt komplement till Åsens by som besöksmål och en mötesplats för inspiration, kunskap och utveckling kring matkulturen i Åsens by. Besökarna ska kunna delta i experiment, tillgodogöra sig kunskaper om matens ursprung och utveckla sina sinnen. Detta genom praktiska aktiviteter och experiment men också genom en utställning med olika teman som rör mat. Coompanion Jönköpings län har varit projektägare. LEADER Sommenbygd finansierar satsningen.Synergi2: Nya svenskar – nya matföretag!
Publicerat den 4 september, 2013

Med projektet Synergi 2 vill vi tillsammans med ABF Jönköpings län skapa nya kooperativa företag med fokus på lokalproducerad hållbar mat och tjänster genom att tillvara kunskap som många invandrare besitter. Vi ser flera olika lösningar på framtidens miljö- och klimatutmaningar där t ex stora kvantiteter av mat kastas dagligen, istället för att tillvaratas och förädlas. Kunskapen omsådan matframställning finns fortfarande i stor omfattning i olika delar av världen. Att ta tillvara denna kunskap är en vinst för både den enskilde och samället.
Vårt projekt ökar förutsättningarna för utveckling genom att tillvara, uppmuntra och utveckla människors sociala, kulturella och yrkesmässiga kompetens, för att användas i samhället genom nya företag och entreprenörskap.
Projektet skall ge klarhet i förutsättningarna för att starta och driva företag som bidrar till både social och ekologisk hållbarhet.Tack för din prenumeration
Publicerat den 19 april, 2013

Tack för att du har valt att prenumerera på nyheter från Coompanion Jönköpings län!