26 februari 2019

Dialogmöte social innovation

Planera in 26 februari…

…då blir det verkstad för att konkret utveckla en processmetod för bättre samverkan, med målsättning att människor i utanförskap snabbare ska komma i arbete. Klockan 8.30-12.30 på Internationella Handelshögskolan.

Under året har många aktörer inom näringslivet, offentlig sektor, akademin och ideella föreningar jobbat fram ett koncept som vi kallar ”brobygget”,  där vi identifierat följande beståndsdelar:

Hållbarhetsteamet har fått i uppdrag av Jönköping University och Coompanion Jönköpings län, inom ramen för projektet Social Innovation för Regional Utveckling, att skapa mötesplatser där företag, JU och andra aktörer tillsammans hittar lösningar på samhällsutmaningar. Vi har under drygt ett år jobbat med att identifiera möjligheter att utforska och hinder att undanröja.

Välkommen att hitta din/er roll i att skapa förutsättningar för människor att snabbare komma i arbete. Det blir framförallt värdeskapande för individer, men också för arbetsgivare som behöver arbetskraft och positiva effekter för vårt samhälle.

Kontakta hej@hallbarhetsteamet.se för mer information och anmälan.

Dela