30 september 2019

Innovationsveckan

Den 30 september–4 oktober arrangeras Innovationsveckan av SKL och Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Ta del av programmet här. Tillsammans med VISAM Arena, Studieförbundet Vuxenskolan och Region Jönköpings län arrangerar vi tre regionala aktiviteter under veckan. Läs mer om detta i vårt kalendarium.

Dela