1 januari 2019

Jul & nyårshälsning

God jul från oss!
Vi stänger dörren till 2018 där vi mött 29 företag i affärsutveckling, varit med i uppstarten av sju helt nya företag, mött 65 personer i vår företagsrådgivning och 97 personer i våra utbildningar. Dessutom har vi mött cirka 950 personer i olika informationssammanhang. Vi har under året drivit fem egna utvecklingsprojekt och genomfört ett utvecklingsprojekt på uppdrag.

Vi är stolta och glada! Nu ska vi vila oss för att möta 2019!

Allt under året möjligt genom hårt arbete och finansiering från Tillväxtverket, Region Jönköpings län, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Europeiska Socialfonden och Allmänna Arvsfonden.

Dela