28 augusti 2019

Nätverkslunch för samhällsentreprenörer

Den 28 augusti bjuder vi in till nätverkslunch för dig som använder ditt företagande för att göra skillnad i samhället eller har en idé om hur du skulle vilja göra just det. Ta del av inbjudan och sprid gärna i ditt nätverk.

Varmt välkommen!

Nätverksträffen arrangeras inom ramen för projektet SIRU, Social innovation för regional utveckling som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Jönköpings län.

För mer information kontakta projektledare Jeanette Rosén.

Dela