9 maj 2019

Seminarium om ägarskifte

Den 9 maj kraftsamlar vi kring en av Jönköpings läns största utmaningar när det gäller att stärka konkurrenskraft och bevara arbetstillfällen i länets företag. Vi bjuder in till ett seminarium som handlar om ägarskifte där du får inspiration, kunskap, tips, idéer och olika perspektiv på ägarskifte och allt vad det innebär. Ta del av program och anmälan här.

Dela