9 mars 2020

Utbildning i storytelling

Under våren kommer vi tillsammans med Region Jönköpings län erbjuda sociala företag och samhällsentreprenörer möjlighet till utbildning i storytelling. Det blir två spännande dagar 9 mars och 5 maj med fokus på värdegrund, vi-känsla och identitet.

Mer information finns att läsa här.

Dela