PARTICIPATION, COOPERATION AND SUSTAINABILITY

Coompanion Jönköpings län create development for individuals, groups and society. With us, entrepreneurship is growing and developing through our core values;  participation, cooperation and sustainability. We offer business advice and business development, information and education. We also run a number of development projects.

Ekonomisk förening

Coompanion Jönköpings län är en ekonomisk förening där alla juridiska personer med sitt säte i Jönköpings län har möjlighet att bli medlem. Det innebär att vi ägs och styrs lokalt av omkring 20 medlemsorganisationer i regionen. Tillsammans främjar vi den kooperativa affärsutvecklingen!

Styrelse

Siv Fransson (ordförande)
Studieförbundet Vuxenskolan

Carina Johansson (vice ordförande)
Gislaveds kommun

Ola Gustafsson
Aneby kommun

Nina von Krusenstierna
Business Gnosjöregion AB

Anders Pansell
Eksjö kommun

Eva Engström
LRF

Andreas Persson
Folksam

Finansiering

Coompanion Jönköpings län finansieras av medel från Tillväxtverket, Region Jönköpings län, projektmedel i våra utvecklingsprojekt samt försäljning framförallt inom processledning, analysarbete och utbildning. Vår finansiering gör det möjligt för oss att ge rådgivning utan avgift.

Prata med oss

Vi får ständigt nya idéer kring hur samverkan och entreprenörskap kan förändra och förbättra samhället. Många av dessa idéer leder till utvecklingsprojekt. Just nu funderar vi och pratar mycket kring social innovation, socialt entreprenörskap, socialt företagande, medarbetarövertagande, Kulturella & Kreativa Näringar, idéburen vård och omsorg, kollaborativ ekonomi, cirkulär ekonomi, integration och samhällsentreprenörskap.