DELAKTIGHET, SAMVERKAN OCH HÅLLBARHET

Coompanion Jönköpings län skapar utveckling för individer, grupper och samhälle. Hos oss växer och utvecklas entreprenörskap genom våra grundvärderingar som är delaktighet, samverkan och hållbarhet. Inom vår verksamhet erbjuder vi företagsrådgivning och affärsutveckling, information och utbildning. Vi driver även ett antal utvecklingsprojekt. Här kan du läsa mer om Coompanion Jönköpings län.

Ekonomisk förening

Coompanion Jönköpings län är en ekonomisk förening där alla juridiska personer med sitt säte i Jönköpings län har möjlighet att bli medlem. Det innebär att vi ägs och styrs lokalt av omkring 20 medlemsorganisationer i regionen. Tillsammans främjar vi den kooperativa affärsutvecklingen!

Styrelse

Siv Fransson (ordförande)
Studieförbundet Vuxenskolan

Anders Pansell (vice ordförande)
Eksjö kommun

Nina von Krusenstierna
Eksjö kommun

Ola Gustafsson
Aneby kommun

Eva Engström
LRF

Andreas Persson
Folksam

Inga-Lill Ebbesson
Science Park, Gnosjö

Finansiering

Coompanion Jönköpings län finansieras av medel från TillväxtverketRegion Jönköpings län, projektmedel i våra utvecklingsprojekt samt försäljning framförallt inom processledning, analysarbete och utbildning. Vår finansiering gör det möjligt för oss att ge rådgivning utan avgift.

Prata med Coompanion Jönköpings län

Vi får ständigt nya idéer kring hur samverkan och entreprenörskap kan förändra och förbättra samhället. Många av dessa idéer leder till utvecklingsprojekt. Just nu funderar vi och pratar mycket kring social innovation, socialt entreprenörskap, socialt företagande, medarbetarövertagande, Kulturella & Kreativa Näringar, idéburen vård och omsorg, kollaborativ ekonomi, cirkulär ekonomi, integration och samhällsentreprenörskap.

Om Coompanion Jönköpings län