Social Innovation för Regional Utveckling SIRU

coompanion-generation-kooperation-skiss-v3_14-e1458244819838

Projektet SIRU skapar en infrastruktur för social innovation och samhällsentreprenöriella initiativ. Projektet utgår från samhällsutmaningar snarare än bransch och breddar därmed möjligheten till nya innovationer och till att inkludera fler människor i innovationsprocesser.

Projektet har fyra delmål:

• Att höja kunskapen kring social innovation
• Att skapa tvärsektoriell samverkan för att lösa samhällsutmaningar
• Att skapa sammanhang för social innovation och samhällsentreprenöriella initiativ
• Att öka medvetenheten kring social hållbarhet

Projektet vänder sig till alla sektorer. Primär målgrupp är små och medelstora företag.

För mer information kontakta projektledare Jeanette Rosén, jeanette.rosen@coompanion.se

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Coompanion Jönköpings län, Internationella Handelshögskolan i Jönköping samt Jönköping Academy (knutet till Hälsohögskolan).

Projektet pågår 2016-2019 och finansieras av samverkande parter, Region Jönköpings län samt Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

region-jonkopings-lan

eulogo_v_rgb