Social innovation för regional utveckling

Projektet SIRU skapar en infrastruktur för social innovation och samhällsentreprenöriella initiativ. Projektet utgår från samhällsutmaningar snarare än bransch och breddar därmed möjligheten till nya innovationer och till att inkludera fler människor i innovationsprocesser.

Projektet har fyra delmål:

• Att höja kunskapen kring social innovation
• Att skapa tvärsektoriell samverkan för att lösa samhällsutmaningar
• Att skapa sammanhang för social innovation och samhällsentreprenöriella initiativ
• Att öka medvetenheten kring social hållbarhet

Projektet vänder sig till alla sektorer. Primär målgrupp är små och medelstora företag.

För mer information kontakta projektledare Jeanette Rosén.

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Coompanion Jönköpings län, Internationella Handelshögskolan i Jönköping samt Jönköping Academy (knutet till Hälsohögskolan).

På gång i projektet

Med projektet vill vi sprida kunskap och så här långt har vi bland annat arrangerat flertalet seminarier, genomfört dialogmöten med representanter från olika sektorer, anordnat social business boards och utbildat 20 stycken facilitatorer.

Så snart vi har nya aktiviteter på gång fylls de på i vårt Kalendarium.

Och vad är då en social innovation? Vi inventerar just nu olika initiativ, idéer och samarbeten runt om i länet och vår lista fylls på kontinuerligt.

Vill du läsa mer om projektet? Här finns ett urval av artiklar

Tillväxtverket 
Finnveden.nu

Vill du att vi kommer och berättar mer om social innovation och hur vi kan samverka för att möta samhällsutmaningar? Kontakta projektledare Jeanette Rosén.

Projektet pågår 2016-2020 och finansieras av samverkande parter, Region Jönköpings län samt Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.