Trappsteget

hjarta

Under 2016-2019 genomför vi projektet Trappsteget Systemintegration.

Syftet är att ge utrikes födda kvinnor förutsättningar att komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden genom anställning, företagande primärt socialt företagande, praktik eller utbildning. Syftet är också att skapa en modell som sänker tröskeln för start av sociala företag och att stärka kopplingen mellan det konventionella näringslivet och den sociala ekonomin.

Deltagare i projektet kommer för närvarande från Aneby, Nässjö och Tranås.

För mer information kontakta Marie Brander, marie.brander@coompanion.se

Projektet genomförs i samverkan med Arbetsförmedlingen och Studieförbundet Vuxenskolan. Finansiering kommer från Europeiska Socialfonden.

eu_flagga_eursocfond_cmyk-arial_700