SAMVERKAN OCH ENTREPRENÖRSKAP

Coompanion initierar utvecklingsprocesser med fokus på samverkan och entreprenörskap. Detta resulterar ofta i att vi går vidare och söker utvecklingsmedel för genomförande eller att vi blir samverkansaktör till en extern part. Vi jobbar aktivt för att bidra till vår regions utveckling. Att vidga synen på innovation och entreprenörskap, att skapa en mångfald av företag och att skapa ett inkluderande samhälle är områden där vi är med och bidrar till Region Jönköpings
läns utvecklingsstrategi.

Aktuella utvecklingsprojekt:

Social innovation för Regional Utveckling, SIRU

Under 2016-2019 driver vi tillsammans med Internationella Handelshögskolan och Jönköping Academy projektet SIRU. Finansieringen kommer från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Jönköpings län och samverkande parter.

Kontaktperson projektledare Jeanette Rosén

Läs mer

 

Trappsteget systemintegration

Projektet skapar förutsättningar för att utrikes födda kvinnor ska komma närmare arbetsmarknaden. Projektet pågår 2016-2019 och är ett samverkansprojekt med Studieförbundet Vuxenskolan och Arbetsförmedlingen. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden.

Kontaktperson projektledare Rebecka Hoxha Frohm 

 

Läs mer

 

Starkare arbetsintegrerande sociala företag i Jönköpings län


Under 2017 och 2018 genomför vi på uppdrag av Region Jönköpings län projektet Starkare arbetsintegrerande sociala företag. Projektet finansieras av Region Jönköpings län och Tillväxtverket och det primära målet är att skapa fler jobb genom arbetsintegrerande socialt företagande.

För mer information kontakta Marie Brander

Nätverket Regional Matkultur Småland

Coompanion är licensägare för Regional Matkultur Småland. Regional Matkultur omfattar regioner i hela Europa som vill utveckla och profilera sin matkultur.  

Kontaktperson nätverkskoordinatorer Sofia Alriksson och Stefan Lundvall

Läs mer

Fokus ägarskifte – en förstudie

Under hösten 2018 och våren 2019 genomför vi en förstudie kring ägarskifte i Jönköpings län. Målet är att ta fram ett underlag som ska ligga till grund för ett genomförandeprojekt med fokus på de regionala förutsättningarna kring ägarskiften. Studien finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Region Jönköpings län. 

För mer information kontakta Maria Lund Björk 

ASF Akademin

ASF Akademin är ett nationellt projekt vilket innebär att sociala företag i hela Sverige deltar. Syftet är dels att stärka de sociala företagen som leverantörer av tjänster inom arbetsintegrering, dels att stärka ledarskapet i företagen. Validering av medarbetare är också en del av projektet. ASF Akademin pågår 2018 till våren 2020 med stöd från Svenska ESF-rådet.

För mer information kontakta Sara Isaksson