På gång hos Coompanion

LOKAL OCH REGIONAL UTVECKLING
Coompanion initierar utvecklingsprocesser med fokus på samverkan och entreprenörskap. Detta resulterar ofta i att vi går vidare och söker utvecklingsmedel för genomförande eller att vi blir samverkansaktör till en extern part. Vi jobbar aktivt för att bidra till vår regions utveckling. Att vidga synen på innovation och entreprenörskap, att skapa en mångfald av företag och att skapa ett inkluderande samhälle är områden där vi är med och bidrar till Region Jönköpings läns utvecklingsstrategi. Vi får ständigt nya idéer kring hur samverkan och entreprenörskap kan förändra och förbättra samhället. Många av dessa idéer leder till utvecklingsprojekt. Just nu funderar vi, lär och pratar mycket kring social innovation, socialt entreprenörskap, socialt företagande, Kulturella & Kreativa Näringar, idéburen vård och omsorg, kollaborativ ekonomi, cirkulär ekonomi, integration och samhällsentreprenörskap. Välkommen att kontakta oss om du vill prata mer med oss om detta!

FÖRETAGSRÅDGIVNING OCH AFFÄRSUTVECKLING
Coompanion tillhandahåller företagsrådgivning och affärsutveckling för er som ska starta eller driver företag tillsammans. Även du som vill lösa en samhällsutmaning med entreprenörskap/företagande som medel är välkommen till oss. Läs mer här!
Kontakta oss på jonkoping@coompanion.se eller telefon 0381-159 60

PÅGÅENDE UTVECKLINGSPROJEKT OCH UPPDRAG

• Social innovation för Regional Utveckling, SIRU
Under 2016-2019 driver vi tillsammans med Internationella Handelshögskolan och Jönköping Academy projektet SIRU. Finansieringen kommer från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Jönköpings län och samverkande parter. Läs mer här!
Kontaktperson projektledare Maria Lundh Björk, maria.lundhbjork@coompanion.se

• Trappsteget systemintegration
Projektet skapar förutsättningar för att utrikes födda kvinnor ska komma närmare arbetsmarknaden. Projektet pågår 2016-2019 och är ett samverkansprojekt med Studieförbundet Vuxenskolan och Arbetsförmedlingen. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden. Läs mer här!
Kontaktperson Marie Brander, marie.brander@coompanion.se

• Tillsammans
Under 2016 och 2017 driver vi projektet Tillsammans som handlar om unga, integration, konst, entreprenörskap och att förändra världen i företagsform. I projektet samverkar vi med gymnasieskolor, Studieförbundet Vuxenskolan och Ung Företagsamhet. Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden. Läs mer här!
Kontaktperson projektledare Evelina Lundgren, evelina.lundgren@coompanion.se

• Starkare arbetsintegrerande sociala företag i Jönköpings län
Under 2017 och 2018 genomför vi på uppdrag av Region Jönköpings län projektet Starkare arbetsintegrerande sociala företag. Projektet finansieras av Region Jönköpings län och Tillväxtverket och det primära målet är att skapa fler jobb genom arbetsintegrerande socialt företagande. För mer information kontakta projektledare Mariana Morosanu mariana.morosanu@coompanion.se

• Nätverket Regional Matkultur Småland
Regional Matkultur omfattar regioner i hela Europa som vill utveckla och profilera sin matkultur. Syftet med Regional Matkultur är att på ett enkelt sätt erbjuda turister och konsumenter mat och livsmedel som har sitt ursprung i regionen. Med Regional Matkultur förstärks kontakter mellan producenter och krögare i regionerna vilket gör att avsättningen för lokalproducerad mat ökar. Det är också ett nätverk mellan företag och regioner i hela Europa som underlättar erfarenhetsutbyte samt ger nya impulser för utveckling av regional mat och Europas landsbygd. Coompanion är licensägare för Regional Matkultur Småland. Läs mer här!
Kontaktperson nätverkskoordinatorer Sofia Alriksson och Stefan Lundvall, info@matkultursmaland.se

• KKN Kompetens utbildningsserie
Under 2017 samordnar vi en utbildningsserie där länets kulturchefer och näringslivschefer tillsammans lär sig mer kring Kulturella & Kreativa Näringar. Utbildningsserien är en del av ett större projekt som heter KKN Kompetens. Projektägare och uppdragsgivare är Region Jönköpings län.
Kontaktperson Evelina Lundgren, evelina.lundgren@coompanion.se

• Utbildningar, workshops och processledning på uppdrag
Vi tillhandahåller utbildningar, workshops och processledning. För närvarande arbetar vi med en utbildning i socialt entreprenörskap på uppdrag av June Folkhögskola och en utbildning i socialt företagande på uppdrag av Individuell Människohjälp.
Kontaktperson VD Marie Brander, marie.brander@coompanion.se