Trappa Upp

”Trappa upp” har som mål att öka sysselsättning och företagande bland utrikes födda kvinnor. Stort fokus ligger på att starta igång ett kooperativt företag enligt det redan etablerade Yalla-trappans koncept.

Projektet ägs av Coompanion Sverige och Jönköpings län är ett av fem län som deltar i projektet. Lokalt sker samarbete med Jönköpings kommun, Arbetsförmedlingen, Vätterhem, Yalla-trappan och en rad andra aktörer.

Kontaktperson är projektledare Ellen Ihs

Projektet finansieras av Tillväxtverket och Jönköpings kommun.